Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτος 2018-2019

Εγγραφή Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el), ΑΠΘ στο σύνδεσμο:

http://dps.auth.gr/el/node/3066