Εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ

 Σας ανακοινώνουμε έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές  χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Έγγραφο

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής