Εγγραφές επιτυχόντων μετεγγραφής με ή χωρίς μοριοδότηση ακαδ. έτους 2016-2017

Καλούνται  οι επιτυχόντες των μετεγγραφών με ή χωρίς μοριοδότηση του ακαδ. έτους 2016-2017 που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους να προσκομίσουν τις ώρες 11:00 με 12:30 και μέχρι την Παρασκευή 16-12-2016 τα παρακάτω:

  1.  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  2.  Πιστοποιητικό διαγραφής από την Σχολή προέλευσης. (Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αφού προηγουμένως ο φοιτητής υποβάλει σχετικό αίτημα στην Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης). 
  3. Αναλυτική βαθμολογία εφόσον η μετεγγραφή γίνεται σε μεγαλύτερο του 1ο εξαμήνου.