Εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ για το ακαδ. έτος 2018-2019

Σας ανακοινώνουμε έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά εγγραφές για τους πρωτοετείς φοιτητές  χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών.

Έγγραφο 

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής