Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας καλούνται στο διάστημα 23-29 Σεπτεμβρίου 2015 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής στο register.auth.gr , να εκτυπώσουν την αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ώρες συναλλαγής με τη Γραμματεία του Τμήματος 11 με 12 μ καθημερινά.

 

Αναλυτικές πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα.