Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση»

Ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 θα λειτουργήσει για τέταρτο έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Σπουδών.