Παρουσίαση Κατευθύνσεων στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι η καθιερωμένη παρουσίαση των κατευθύνσεων του Τμήματος θα γίνει την Τετάρτη 25/2 στις 11:00 στην αίθουσα Β.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές/-τριες του 6ου εξαμήνου και στοχεύει να τους βοηθήσει να επιλέξουν σωστά την κατεύθυνση σπουδών τους.

Θα παρουσιαστούν τα προγράμματα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης και οι φοιτητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν σχετικά ερωτήματα στους υπεύθυνους καθηγητές.

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.