Δυνατότητα διατήρησης ιδρυματικού λογαριασμού για τους απόφοιτους ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του ΑΠΘ μπορούν πλέον μετά την αποφοίτησή τους να διατηρήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΑΠΘ.
Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ). Οι απόφοιτοι, διατηρώντας τον λογαριασμό τους, μπορούν:

  • να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επικοινωνίας με το πανεπιστημιακό email μέσα από την σελίδα accounts.auth.gr
  • να εγγραφούν στην πύλη αποφοίτων για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από την σελίδα alumni-services.auth.gr
  • να εγγραφούν στη ΔΑΣΤΑ (Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας) για υποστήριξη στην εύρεση εργασίας μέσα από την σελίδα dasta.auth.gr

ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων προς αυτή την ομάδα χρηστών με βάση τις ανάγκες των μονάδων του ΑΠΘ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.