Δήλωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από 16 Φεβρουαρίου 2017 έως και 3 Μαρτίου 2017.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το περιβάλλον http://sis.auth.gr

Η διαδικασία είναι η εξής: Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση εγγραφής σε εξάμηνο ΔΕΝ αποτελεί δήλωση μαθημάτων. Για τις δηλώσεις μαθημάτων υπάρχει προγενέστερη ανακοίνωση.

 

Από τη γραμματεία