Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Γεωργίας Κούγκα

Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, ώρα 9:30 π.μ., στην Αίθουσα 1, Παράρτημα Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Εθν.Αντίστασης 16, Καλαμαριά η υποψήφια διδάκτορας κ. Γεωργία Κούγκα θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:
«Βελτιστοποίηση ροών εργασιών για ανάλυση δεδομένων» που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή κ. Α. Γούναρη, στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής.

Συμβουλευτική Επιτροπή:
•        Αναστάσιος Γούναρης, Επικ.καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
•        Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπ. Καθηγητής ΑΠΘ
•        Κωνσταντίνος Τσίχλας, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ

Εξεταστική Επιτροπή:
•        Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια ΑΠΘ
•        Παναγιώτης Βασιλειάδης, Αναπ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
•        Αναστάσιος Γούναρης, Επικ.καθηγητής ΑΠΘ
•        Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
•        Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπ. Καθηγητής ΑΠΘ
•        Ιωάννης Σταμέλος, Καθηγητής ΑΠΘ
•        Κωνσταντίνος Τσίχλας, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ