Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Αθανασίου Νάσκου

Την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, ώρα 9:30 π.μ., στην Αίθουσα 1, Παράρτημα Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Εθν.Αντίστασης 16, Καλαμαριά ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Αθανάσιος Νάσκος θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:
«Διαχείριση Ελαστικότητας Μη-Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων σε Υποδομές Νέφους» που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή κ. Α. Γούναρη, στο Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής.

Συμβουλευτική Επιτροπή:
•        Αναστάσιος Γούναρης, Επικ.καθηγητής ΑΠΘ (επιβλέπων)
•        Ελένη Καρατζά, Καθηγήτρια ΑΠΘ
•        Παναγιώτης Κατσαρός, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ

Εξεταστική Επιτροπή:
•        Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια ΑΠΘ
•        Αναστάσιος Γούναρης, Επικ.καθηγητής ΑΠΘ
•        Ελένη Καρατζά, Καθηγήτρια ΑΠΘ
•        Παναγιώτης Κατσαρός, Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ
•        Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
•        Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ
•        Απόστολος Παπαδόπουλος, Αναπ. Καθηγητής ΑΠΘ