Συμπληρωματικές δηλώσεις για τους επί πτυχίω φοιτητές στην εξεταστική Ιανουαρίου 2017

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, δηλ. οκτώ (8) εξάμηνα έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2017 του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (που διανύουν το 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω) και επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση τους να στείλουν έως τις 26-1-2017 τη συμπληρωματική δήλωση τους στη Γραμματεία με e-mail: info@csd.auth.gr με στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, και τηλ. επικοινωνίας.

Επισημάινεται ότι τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να έχουν δηλωθεί έστω και μια φορά στο παρελθόν.