Διάλεξη ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ‘Parallel object detection and tracking in a ROS environment’. Παράδοση πιστοποιητικών ετήσιας συμμετοχής στις διαλέξεις 18/5/2018 16:00-18:00, Αίθουσα H6, ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού

Στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ”, που οργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και την ερευνητική ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/5/2018 στις 4-6 μ.μ. οι παρακάτω δραστηριότητες:

  • Τελευταία συνάντηση των μελών της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. : 4-5 μμ (Παράδοση πιστοποιητικών ετήσιας συμμετοχής στις διαλέξεις, θερινό σχολείο, ερευνητικές εργασίες καλοκαιριού)
  • Διάλεξη ‘Parallel object detection and tracking in a ROS environment’. Εισηγήτρια Δ. Τριανταφυλλίδου 5-6 μμ

 Μπορεί να συμμετάσχει κα κάθε ενδιαφερόμενος, ιδιαίτερα αν έχει πρόοδο ή ερωτήματα στην πρόοδό του.

 Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (http://icarus.csd.auth.gr/) δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τους ερευνητές του έργου “MULTIDRONE” (https://multidrone.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες drones, drone imaging, τεχνητής όρασης, μηχανικής μάθησης/βαθέων νευρωνικών δικτύων, ρομποτικής και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

 Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα στην Αίθουσα Διδασκαλίας H6 (πρώην Αίθουσα Β) του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού).

 Προσκαλούνται ενδιαφερόμενα νέα μέλη (κυρίως φοιτητές ή απόφοιτοι ΣΘΕ, Πολυτεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ ή άτομα με ενδιαφέρον για τεχνολογίες drones) να συμμετάσχουν, στέλνοντας ταυτόχρονα email με σύντομο βιογραφικό στο pitas@aiia.csd.auth.gr ή/και στο contact us στην σελίδα του Ίκαρου http://icarus.csd.auth.gr/.

 

Ι. Πήτας