Διάκριση για τον καθηγητή του Τμήματος κ. Ι. Μανωλόπουλο

To Τμήμα Πληροφορικής με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια ανακοινώνει ότι ο 

** Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος **

ορίσθηκε αριστίνδην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του ανώτατου διοικητικού οργάνου, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), που είναι είναι ο εθνικός φορέας της Κύπρου αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.