Διακοπή μαθημάτων λόγω Φοιτητικών Εκλογών 2016

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των Φοιτητικών Εκλογών που θα διεξαχθούν.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής