Διακοπή Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος θα παραμείνουν κλειστές από 29-7-2019 έως και 16-8-2019 λόγω θερινών διακοπών.