Δηλώσεις Μαθημάτων για εξεταστική Ιανουαρίου 2011

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2011, θα γίνονται από 4-10-2010 έως και 31-10-2010 και μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://web.itc.auth.gr

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μόνον εφόσον τα έχετε δηλώσει.