Έναρξη Μαθημάτων

Όλα τα μαθήματα πλην αυτών του πρώτου εξαμήνου (για το οποίο δεν έχουν γίνει εγγραφές) ξεκινoύν τη Δευτέρα 30/9/2013.