Δηλώσεις Μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2005 θα γίνονται από 21/2/2005 έως 4/3/2005 και μόνον τις ώρες 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.