Δηλώσεις Μαθημάτων για εξεταστική Ιουνίου 2009

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Ιουνίου 2009, θα γίνονται από 17-2-2009 έως και 3-3-2009 και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://web.itc.auth.gr, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, με το δελτίο ενεργοποίησης λογαριασμού που παραλάβατε από τη Γραμματεία.

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μόνον εφόσον τα έχετε δηλώσει για την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.