Δηλώσεις Μαθημάτων για εξεταστική Ιανουαρίου 2008

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Ιανουαρίου 2008, θα γίνονται από 8-10-2007 έως και 25-10-2007:

1) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://web.itc.auth.gr ή

2) στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο τις ώρες 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Βιβλιάριο σπουδών απαραίτητο!

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μόνο εφόσον τα έχετε δηλώσει!