Ανταποδοτικές Υποτροφίες στο Τμήμα Πληροφορικής

Το ΑΠΘ παρέχει στο Τμήμα Πληροφορικής τέσσερις (4) ετήσιες υποτροφίες σε τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής για υπηρεσίες που θα παρέχονται στo Τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του τμήματος.