Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 40.650 €, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το εργαστήριο ασκήσεως των φοιτητών.