Διάλεξη για το ψηφιακό νόμισμα bitcoin

Ο Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού σας καλεί στην ομιλία του Δρ. Κ. Καρασσάβα με θέμα “Εισαγωγή στο bitcoin” την Πέμπτη 14/12 και ώρα 5μμ στην αίθουσα Η6 στον ημιόροφο του Βιολογικού. Η ομιλία εστιάζει σε ένα αντικείμενο αιχμής με έμφαση στον τρόπο υλοποίησης αποκεντρωμένων λύσεων, που εφαρμόσθηκαν στο ψηφιακό νόμισμα bitcoin. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.

Ζωντανή μετάδοση:

Δείτε εδώ:
https://www.auth.gr/video/24872
&

http://www.auth.gr/news/audiovisual