Ανταποδοτικές Υποτροφίες ΑΠΘ

Στα πλαίσια της προκήρυξης ανταποδοτικών υποτροφιών από το ΑΠΘ καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται για την παραπάνω υποτροφία να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 17-11-2009.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος.