Ανταποδοτικές Υποτροφίες ΑΠΘ 2010

Στα πλαίσια της προκήρυξης ανταποδοτικών υποτροφιών από το ΑΠΘ καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο Ε εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται για την παραπάνω υποτροφία να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 19-11-2010.