ΠΡΟΣΟΧΗ – Νέα προθεσμία για τις δηλώσεις εγγραφής σε εξάμηνο

Ανακοινώνεται ότι:

Η εγγραφή σε εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 4009/2011 παρατείνεται έως τις 30-5-2013.