Αιτήσεις ορκωμοσίας εξεταστικής Φεβρουαρίου 2014

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2014 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Τρίτη 4 Μαρτίου μέχρι και την Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014.

Με την αίτηση ορκωμοσίας ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία:

  1. το βιβλιάριο σπουδών
  2. την ακαδημαϊκή ταυτότητα
  3. το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει)
  4. βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο
  5. βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία)
  6. το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο και
  7. το ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών κατάλληλα συμπληρωμένο

Υπενθυμίζεται ότι η ορκωμοσία θα γίνει την Πέμπτη 27 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.