Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 13/6/2018 για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντής Τομέα Α’ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού :  Ιωάννης Βλαχάβας 

Διευθυντής Τομέα Β’ Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων:  Ιωάννης Σταμέλος

Διευθυντής Τομέα Γ’ Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών:  Γεώργιος Παπαδημητρίου