Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών του Τομέα Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 2/10/2018 για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών Τομέα Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντή Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών του Τομέα Γ’:  Γεώργιος Παπαδημητρίου