Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 13/6/2018 για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντή Εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής του Τομέα Β’:  Νικόλαος Κονοφάος