Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Διεθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής

Σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 20/12/2017 για την ανάδειξη Διεθυντών Τομέων του Τμήματος Πληροφορικής τα οποίο έχουν ως εξής:

Διευθυντής Τομέα Α’ Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού :  Ιωάννης Βλαχάβας 

Διευθυντής Τομέα Β’ Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων:  Ιωάννης Σταμέλος

Διευθυντής Τομέα Γ’ Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών:  Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος

Έγγραφο