ΕΠΕΙΓΟΝ – Ανώτερος αριθμός μαθημάτων δήλωσης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει περισσότερα μαθήματα από τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό ν+3 και 11 για τους επί πτυχίω, να τροποποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθημάτων τους ώστε να τηρείται ο κανόνας ν+3 ή 11.

Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση μαθημάτων θα θεωρηθεί άκυρη.

 

Από τη Γραμματεία