Ανακοίνωση ορκωμοσίας

Οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία Ιουλίου 2010 πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στη Γραμματεία του Τμήματος και να κάνουν αιτήσεις ορκωμοσίας από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010.