Ανακοίνωση ορκωμοσίας

Οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία Νοεμβρίου 2009 πρέπει να δηλώσουν το όνομά τους στη Γραμματεία του Τμήματος και να κάνουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 και το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος.