Ανακοίνωση Ορκωμοσίας

Οι φοιτητές που νομίζουν ότι θα ορκιστούν στην ορκωμοσία Ιουλίου 2007 να δηλώσουν το όνομά τους στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007.