Ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές

Όπως όλοι γνωρίζετε η χρονιά έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα με πλήθος από προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος. Η παρατεταμένη δυσλειτουργία στις διοικητικές υπηρεσίες, η μετάθεση κατά μια εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων και η συνεχής ακύρωση μαθημάτων αρχίζουν να απειλούν σοβαρά την προβλεπόμενη από το νόμο ολοκλήρωση του εξαμήνου. Οι κανονισμοί σύμφωνα με το νόμο είναι γνωστοί και σαφείς: 

  1. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και ως 4 εβδομάδες το μέγιστο για εξετάσεις. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου και το δεύτερο λήγει τέλος Ιουνίου.
  2. Η διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων είναι τουλάχιστον 13 βδομάδες.
  3. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός ΑΕΙ πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις.
  4. Εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των δεκατριών (13) διδακτικών εβδομάδων και πιστωτικών μονάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του.

Μέχρι στιγμής λοιπόν, δεδομένου ότι και η εβδομάδα 21/10-25/10 ουσιαστικά χάνεται, αρχίζει να διαφαίνεται ανησυχητικά αφενός η αδυναμία αναπλήρωσης των χαμένων ωρών μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και αφετέρου η απειλή απώλειας του χειμερινού εξαμήνου για ορισμένα ή και όλα τα μαθήματα. Ήδη έχει χαθεί η δυνατότητα κενής εβδομάδας πριν από την εξεταστική του Ιανουαρίου.

Επιπρόσθετα, η διακοπή της λειτουργίας της γραμματείας του τμήματος έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εξυπηρέτησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε κρίσιμα θέματα, όπως η έκδοση πιστοποιητικών, κυρίως όμως της ορκωμοσίας των φοιτητών που πρόκειται να αποφοιτήσουν δημιουργώντας σημαντικό πρόβλημα σε αυτούς που επέλεξαν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό είτε να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους.

Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση είναι υποχρέωσή μου δεδομένου ότι ο πρόεδρος, όπως εξάλλου και όλο το διδακτικό προσωπικό, γίνεται αποδέκτης συνεχόμενων εντονότατων ερωτήσεων και παραπόνων που με αγωνία εκφράζουν οι φοιτητές και οι γονείς τους. Οι διδάσκοντες του Τμήματος κάνουν το παν μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο κανονισμός για να μη χαθεί το εξάμηνο αλλά όταν η διακοπή λειτουργίας ξεπεράσει κάποια χρονικά όρια, απλώς καθίσταται μη αναστρέψιμη. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής,
Ι. Βλαχάβας