Ανακοίνωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

Οι εγγραφές των φοιτητών στο εξάμηνο, γίνονται από όλους τους φοιτητές του Τμήματος στο site m.auth.gr, το αργότερο μέχρι τις 30-11-2013.