Ανακοίνωση Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα λειτουργήσει για δέκατο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική.

Το ΠΜΣ απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:

  1. Ψηφιακά Μέσα
  2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
  3. Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στο Κτίριο Γραμματειών Θετικών Επιστημών (δίπλα στο Κτίριο Βιολογίας), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 2/4/2012 έως 18-5-2012 και ώρες 11πμ – 12μ.

Ανακοίνωση εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών 2012-2013

Αίτηση υποψηφιότητας σε doc