Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015

Α.Π.Θ.
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
(πτυχιούχοι ΑΕΙ –ΤΕΙ –υπερδιετούς και διετούς)

Ανακοινώνεται, ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της αριθμ. 243/25-6-2014 αποφάσισε, σύμφωνα με το Ν.3185/2013 και την Υ.Α. αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2014-2015 κατόπιν εξετάσεων.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ – υπερδιετούς και διετούς στο Α΄ εξάμηνο.

Τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

 

1. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Από το βιβλίο: J.C. Brookshear, “Η επιστήμη των υπολογιστών: Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση”, Επιμέλεια: Κ. Κουρκουμπέτης, Κλειδάριθμος, 2009.

Κεφάλαιο 0: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Αποθήκευση Δεδομένων
Κεφάλαιο 2: Χειρισμός δεδομένων
Κεφάλαιο 3: Λειτουργικά συστήματα
Κεφάλαιο 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο
Κεφάλαιο 5: Αλγόριθμοι
Κεφάλαιο 6: Γλώσσες προγραμματισμού
Κεφάλαιο 8: Αφαιρέσεις δεδομένων
Κεφάλαιο 11: Θεωρία Υπολογισμών

 

2. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού με χρήση της γλώσσας C:

 • Σχεδίαση, υλοποίηση, διόρθωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων
 • Τύποι δεδομένων, Μεταβλητές, Σταθερές και Τελεστές
 • Έλεγχος ροής προγράμματος, Δομές Ελέγχου, Εντολές
 • Συναρτήσεις και ο ρόλος τους στη δομή ενός προγράμματος, Αναδρομικοί αλγόριθμοι
 • Χειρισμός Πινάκων πολλαπλών διαστάσεων, Αναζήτηση, Ταξινόμηση
 • Δομημένοι τύποι δεδομένων (struct, union, bit fields)
 • Διαχείριση Αρχείων (κειμένου και δυαδικών)
 • Δείκτες και δυναμικές δομές δεδομένων, Στοίβες, Ουρές, Απλά και Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Δυαδικά Δένδρα

Βιβλιογραφία:
1. «H Γλώσσα C σε Βάθος», 4η Έκδοση, Ν.Μ.Χατζηγιαννάκης Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2012.
2. «Διαδικαστικός Προγραμματισμός C», 2η ΄Εκδοση, Κλ. Θραμπουλίδης, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2003.
3. «Μαθαίνετε εύκολα C», 1η Έκδοση, Δημήτριος Καρολίδης, Εκδόσεις Καρολίδη, 2013.

 

3. Μαθηματική Ανάλυση:

 • Πραγματικοί αριθμοί
 • Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών και προσεγγιστικές μέθοδοι
 • Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής, όριο, παράγωγος και εφαρμογές
 • Ολοκληρωτικός λογισμός, αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα με εφαρμογές
 • Δυναμοσειρές και σειρές Taylor με εφαρμογές σε προσεγγίσεις

Βιβλιογραφία
1. «Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός», Λ. Ν. Τσίτσας, Εκδόσεις Συμμετρία, 2003.
2. «Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός», Μ. Spivak, ΙΤΕ-Παν. Εκ. Κρήτης, 2010.
3. «Λογισμός μιας Μεταβλητής», Β. Ρόθος, Χ. Σφυράκης, Εκδόσεις Βλάσση, 2011.

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2014. Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία είναι 1-15 Νοεμβρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι:

1. Αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Πληροφορικής.
2. Αντίγραφο πτυχίου.

Εάν πρόκειται για πτυχίο του εξωτερικού και αντίγραφο πράξης του ΔΟΑΤΑΠ, για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων θα εγγραφούν οι πτυχιούχοι, που θα επιτύχουν το μεγαλύτερο σύνολο βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) σε καθένα από τα τρία μαθήματα.

Ο εγγραφόμενος χρεώνεται τα υπόλοιπα μαθήματα εκτός των μαθημάτων στα οποία διαγωνίστηκε και επέτυχε τα οποία και κατοχυρώνει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το χρόνο των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2310998420 και 2310998436, όχι όμως και να τους υπαγορευθεί από τηλεφώνου το αναλυτικό πρόγραμμα, όταν ανακοινωθεί, προς αποφυγή παρανοήσεων.