Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Erasmus

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Εν όψει της έναρξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+/Erasmus για Σπουδές για το ακαδ. έτος 2014-2015 , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1. Η καθυστέρηση στην ανάρτηση της κατάστασης των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων οφείλεται στην μη έγκαιρη αποστολή και υπογραφή πολλών διμερών συμφωνιών από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, με αρκετές ακόμη να εκκρεμούν. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποφάσισε τον ορισμό της 25ης Φεβρουαρίου ως τελικής προθεσμίας λήψης των διμερών συμφωνιών προκειμένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία τους και η άμεση ανάρτηση της σχετικής κατάστασης.

2. Η παραπάνω καθυστέρηση έχει δημιουργήσει προβλήματα και στην περίοδο υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ωστόσο, αναμένεται η παραπάνω διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014 ώστε να γίνει η ανάρτηση της κατάστασης των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και η έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων από τους φοιτητές προβλέπεται να είναι η 21η Μαρτίου 2014.

3. Παρακαλούμε επομένως τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (www.eurep.auth.gr) για τις τελικές ημερομηνίες και όλες τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης θα διοργανωθεί σχετική ενημερωτική συνάντηση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στις 6 Μαρτίου 2014, ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

4. Φέτος θα υπάρξει συγκεκριμένη κατανομή κονδυλίων ανά Τμήμα, γιατί, όπως ανακοινώθηκε από το ΙΚΥ θα δοθεί από την αρχή ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο δεν θα το αναθεωρήσουν. Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των επιλεγέντων φοιτητών δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαθέσιμες θέσεις που θα αναρτηθούν στην παραπάνω κατάσταση, αλλά και από το διαθέσιμο για κάθε Τμήμα ποσό χρημάτων, που θα αντιστοιχεί σε θέσεις φοιτητών και το οποίο θα προκύψει (μετά από πρόταση της επιτροπής ΤΕΕΠ) από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων της τελευταίας τριετίας. Γι’ αυτό το λόγο, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν σκεφθεί πολύ σοβαρά την πρόθεσή τους να μετακινηθούν προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ακυρώσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο και λόγω της δέσμευσης του ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για την ποιοτική αναβάθμιση των μετακινήσεων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. στα κριτήρια επιλογής των εξερχόμενων φοιτητών θα προστεθεί η προϋπόθεση της συγκέντρωσης του 50% των συνολικών πιστωτικών μονάδων ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης.

2. Οι φοιτητές, που τελικά θα μετακινηθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών θα θεωρείται επιτυχής όταν αποδεικνύεται η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων, η συμμετοχή στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης (εξετάσεις γραπτές ή προφορικές/αξιολόγηση εργασιών κλπ) και η απόκτηση ενός ελάχιστου 20% επί των συνολικά δηλωθέντων ECTS μονάδων (δηλ. 6 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. εξάμηνο και 12 ECTS μονάδες για ένα ακαδ. έτος).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, EMAILS) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων