Αναβολή μαθήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ» 17-5-2018

Το μάθημα «ΨΗΦΙΑΚΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ» δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω κωλύματος  του διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία