Αναβολή μαθήματος “Ψηφιακή Σχεδίαση” 2ο εξάμηνο

Την Τρίτη 17-4-2018 το μάθημα “Ψηφιακή Σχεδίαση” 2ου εξαμήνου του κ. Κονοφάου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος