Αναβολή μαθήματος «ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Τη Δευτέρα  16-4-2018  το μάθημα «ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» δεν θα πραγματοποιηθεί  λόγω κωλύματος  του διδάσκοντα.

 

Από τη γραμματεία

του τμήματος