Αναπλήρωση μαθήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Επιχειρηματικής Ευφυϊας

Ανακοινώνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του προγράμματος αναπληρωματικών μαθημάτων. Θα γίνουν οι εξής δύο αναπληρωσεις:
1. την Πέμπτη 25/5 και ώρα 15.00 αντί της Τετάρτης 24/5 που ακυρώνεται λόγω φοιτητικών εκλογών (δηλ. αλλαγή μέρας)
2. την Τετάρτη 31/5 και ώρα 16.00 αντί για 12.00 της ίδιας μέρας (δηλ. αλλαγή ώρας)
Το τακτικό μάθημα της Δευτέρας 29/5 θα γίνει κανονικά.
Όλα τα μαθήματα γίνονται κανονικά, στην Αίθουσα Γ.
Τα παραπάνω είναι όπως ανακοινώθηκαν και προφορικά στο μάθημα της Δευτέρας 22/5, δεν αλλάζει δηλαδή κάτι από αυτά που είπαμε στο μάθημα.