Αναβολή μαθημάτων στις 22-1-2016 λόγω διακοπής ρεύματος

Αναβολή μαθημάτων στις 22-1-2016 λόγω διακοπής ρεύματος

Από τη γραμματεία Πληροφορικής ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος την Παρασκευή 22-1-2016 από τις 12μ. δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα.

Από τη γραμματεία