Αναπλήρωση Μαθήματος Φωτονικής Τεχνολογίας

Η αναπλήρωση του μαθήματος Φωτονική Τεχνολογία του 8ου εξαμήνου των προπτυχιακού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη 11/4 στις 17:15 το απόγευμα στην αίθουσα Η4.