Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και E.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. στις εκλογές τις 29ης Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη εκπρόσωπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2018, στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2017, τους εξής:
 

Υποψήφιοι των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Τμήμα Πληροφορικής

Σταυρουλάκης Σταύρος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Υποψήφιοι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Τμήμα Πληροφορικής 

Παιάνα Βασιλική, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.ΔΙ.Π.