Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Α΄, Β’ και Γ’ του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2019 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Α΄, Β’ και Γ’  για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2019 του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. τους εξής:

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών Τομέα Α’

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών Τομέα Β’

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών Τομέα Γ’