Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021 του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. τους εξής:

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών ΕργαστηρίουΤεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών